Yararları Nelerdir ?

Ekonomik Faydalar:
• Düşük elektrik faturaları
• Devlet teşvikleri ile desteklenen uygulanabilir, düşük riskli yatırımlar
• Sermayenin sadece küçük bir kısmı ile santrali kurmak mümkün çünkü devlet tarafından verilen teminat sayesinde kredi almak çok daha basit
• Orta ve uzun vadede, sondaj ve transport maliyetleri ile beraber fosil yakıtların fiyatlarının artması, artan jeo-politik istikrarsızlıklar ve küresel düzeyde elektrik talebinin durmadan artması ile solar sistemler gibi alternatif üretim yöntemlerinin önemi artmaktadır. Çünkü solar sistemler, elektrik tüketiminiz için sürdürülebilir ekonomik çözümler sunar; maliyetleriniz azalır veya bazı durumlarda tamamen ortadan kalkar.
• Bir solar tesis, modern teknolojik altyapısı olan, modüler, güvenilir ve çok az bakım gerektiren, kendi kendine yeten bir yapıdır.

Görünüm Açısından Faydaları:
• Çevre dostu görünümü ile şık bir katkıda bulunur.
• Tesis ve bina entegre bir şekilde şık bir görünüme sahiptir.

Çevresel Faydalar
• Kullanımı bedava olan bu yenilenebilir enerji kaynağı, her yerde ve sonsuzdur. Güneş, bir şirketi eko-sürdürülebilir yapmaktadır.
• Her zaman, karbondioksit (CO2) emisyonunu ve sera etkisini arttıran diğer kirlilikleri azaltarak çevre kirliliğine engel olur. Ayrıca gürültü kirliliği yapmaz.
• Bir solar tesis, kullanılması kolay olmayan, atıl alanların, boşlukların (çatılar veya cepheler, eski taş ocakları vs.) enerji üretimine katılmasını sağlar.

Teknolojik Faydalar:
• Bu tesislerin ömrü 30-40 yıl arasında değişir ve mekanik hareketli parçalara sahip olmadıkları için bakım masrafları düşüktür.
• Tesisler, gerektiği zaman arttırılabilen veya azaltılabilen, modüler bir mimariye sahiptirler.
• Tesis, düzenli bir bütün halindedir ve tüketim noktasına yakın alanlara konumlandırılır.
• Orta-uzun mesafede bulunan büyük geleneksel elektrik üretim tesislerinden şebekeye elektrik aktarımı sırasında kayıplar olmaktadır; solar tesisler aynı tüketim alanına inşa edildikleri için taşıma sırasında yaşanan elektrik kayıpları daha azdır. (üretilen güç miktarı için yaklaşık %10 15).
• Bir modülün geri ödeme süresi sürekli düşmektedir.
• Bir modül kendi üretimi için harcanan enerjiden 6 ve 18 kat daha fazla enerji üretimi sağlamaktadır.
• Sadece 1 yılda bir modül neden olduğu maliyeti karşılar ve 20 yıldan daha uzun ömrü boyunca sıfır maliyetle sürekli olarak enerji üretir.
• PV santralleri işletim artıkları üretmezler ve kullanım ömürleri sona erdiğinde iyileştirme yapılarak yeniden kullanılabilirler. Bir modülün yapımı sırasında kullanılan materyaller yeniden kullanılabilir ve modüller geri dönüşümlüdür. Geri dönüşüm, çevre için oldukça faydalıdır. Modül üretiminde kullanılan, geri kazanılan bu maddelerin üretimlerine fazladan enerji harcanmamasından dolayı enerji tasarrufu sağlamaktadır.
• PV tesisi ile birlikte enerji tasarrufu sağlayan diğer mekanizmalar sayesinde etkili bir merkezi ısıtma, klima ve sıcak su eldesi mümkündür.

Jeopolitik Faydalar:
• Karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltarak, Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne ilişkin hedeflerini yerine getirmesinde rol oynamaktadır.
• Atıl, kullanılmayan alanlara PV santralleri kurulabilir ve elektrik üretilir.v • Solar tesislerin kurulumu ile beraber Türkiye’nin yabancı kaynaklara olan bağımlılığı azalacaktır, ülkenin kredi dengesi, uluslar arası politikasının olumlu sonuçları ve kaynakların güvenilirliği artacaktır. (Türkiye yüzölçümünün %0.1’ine solar sistemler kurulduğu takdirde tüm ülkenin enerji ihtiyacı karşılanabilir.)