Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu, 2010 yılının Aralık ayında kabul edilmiştir. Yasa, yenilenebilir kaynakların kullanımına dayalı elektrik üretimine teşvik etmektedir. Yenilenebilir Enerji Kanunu’na (YEK) göre güneş enerjisi santrallerinde üretilen elektrik için devletin uygulayacağı teşvik fiyat 13,3 $cents ve bu fiyat, santralin çalışmaya başlaması başlangıç kabul edilerek 10 yıl süre ile geçerli olacaktır. Bu rakam, tesisin yerel üretimine bağlı olarak ilk 5 yıl için öğe başına 0,5-3,5 $cents artabilir. Bu teşvik, 31 Aralık 2015 öncesinde çalışmaya başlayan tesisler için geçerlidir. 31 Aralık 2015 tarihinden sonra çalışmaya başlayacak tesisler için ise uygulanacak fiyatlar Bakanlar Konseyi tarafından o dönem için uygulanabilecek, güncel bir fiyattan daha pahalı olmayacak şekilde belirlenecektir. Yenilenebilir Enerji Kanunu, yenilenebilir kaynakların kullanılmasını teşvik etmekle beraber yerel elektrik üretimini de teşvik etmektedir. PV tesis için şebeke bağlantısı daha çok Türkiye’nin orta ve güney kesimlerinde bulunmaktadır. Aşağıda bulunan link ile uygun trafo ve izin kapasitelerini kontrol edebilirsiniz.

Güneş Enerjisi Duyurusu
Yasaya göre küçük ve orta ölçekli tesisler lisanssız olarak kurulabilir. Lisanssız tesislerin kapasitesi 500 kWp altında olmalıdır. Bu lisanssız santraller ile hem kendi elektrik maliyetinizi ortadan kaldırabilir dahası ürettiğiniz fazla elektriği aynı bölgede satabilirsiniz. Lisanssız bir santrale tüm elektrik tüketicileri sahip olabilir.

Linkler :
  • Yenilenebilir Enerji Kanunu (YEK)
  • Lisanssız Enerji Üretim Yönetmeliği
  • Lisanssız Enerji Üretim Taslak Bildirimi